Консултиране и психотерапия за възрастни - Психолог Галина Минчева - Варна

tel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

   Дейности

   Полезни Статииtel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

Консултиране и психотерапия за възрастни

  Психотерапията е двустранен процес. Проследява се психологичния проблем- от фиксацията му в болестно или болезнено преживяване до намиране на нов адаптивен модел, съответстваш на личността. Психотерапията се извършва в защитена среда, където клиента има усещането за сигурност и устойчивост. От изключително значение е установяването на сътрудничество и взаимна отговорност при терапията. Постигането на целта в голяма степен зависи от това доколко клиента поема отговорност за получените резултати и промени и активно се включва в работата. Доверието и сътрудничеството между клиент и терапевт са в основата на успешната терапия.
Консултиране и провеждане на психотерапия в следните аспекти:
  • психосоматични прояви - болестно състояние (еднократно проявено болестно състояние или  хронифицирана симптоматика); тук се включват често срещаните: инфекции; алергии; астматични пристъпи; простудни заболявания и грип; високо (ниско) кръвно налягане, нарушения в храненето; кожни обриви и мн. други;
  • депресивни състояния;
  • тревожност и страхове;
  • стрес;
  • личностни и междуличностни конфликти (възрастови кризи, самооценка, отношения родители-деца; партньорски взаимоотношения)

2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Консултиране и психотерапия за възрастни