Дейности

tel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

   Дейности

   Полезни Статииtel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

Дейности

Консултиране и психотерапия за възрастни Консултиране и психотерапия за възрастни
Психотерапията е двустранен процес. Проследява се психологичния проблем- от фиксацията му в болестно или болезнено преживяване до намиране на нов адаптивен модел, съответстваш на личността.

Консултиране на родители Консултиране на родители
Задачата на психолога е да обясни първо онтогенезата при израстването на индивида, специфичните възрастови етапи и детските кризи, през които минава всеки подрастващ човек.

Детска игрова терапия Детска игрова терапия
Играта е вид дейност, съпроводена със силни и динамични емоционални преживявания, същността на която се състои във възпроизвеждане и усвояване от детето на предметите и техните отношения и на поведението на възрастните и техните взаимоотношения.

Групова терапия Групова терапия
В груповата терапия на индивида се дава възможност сам да разкрие себе си и да се осъществи, тъй като всеки разполага с необходимите предпоставки за това.

2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Дейности