Позитивна Психотерапия - Психолог Галина Минчева - Варна

tel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

   Дейности

   Полезни Статииtel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

Позитивна Психотерапия

           За Позитивната Психотерапия

   Позитивната психотерапия носи наименованието си от лат. positum, т.е. - основаващ се на реални факти, действителен. Авторът на метода на позитивната и транскултурална психотерапия е проф. д-р Н.Песешкиан, който изхожда от факта, че действителни са не само нарушенията, конфликтите и болестта, но и способностите и неосъществените възможности на човека. Когато способностите са недоразвити или потиснати, те стават възможен източник на конфликти и нарушения в личностната сфера и междуличностните взаимоотношения на човека, а накрая се проявяват и като болест.

 
          Психосоматика

   Днес специалистите смятат, че почти всички болести са с психосоматитен произход, т.е. всеки физически симптом има психичен израз. Взаимовръзката между тяло и психика се нарича психосоматика. Симптомът на болестта е видимият израз на конфликтите, които преживяваме и целта му е да ни подскаже, че нещо не наред. Той ни алармира, че сме пренебрегнали някаква наша потребност. Психологът разисква с клиента психологическото значение и функция на симптомите. Целта е да се научим да разпознаваме и осъзнаваме болестната картина, да си обясним механизма, по който нашите конфликти се проявяват в тялото ни и накрая да изведем начините, по които да се справяме. Защото Позитивната психотерапия е основана върху разкриването на естествените ресурси и активирането на собствения потенциал за самопомощ /позитивен подход/, което е в основата на решаването на проблема.


         Кой е здрав?

   Много хора имат нужда от психологична помощ и тази помощ не е непременно лечение на изявена психична болест, по-скоро тя е практическа самопомощ.
Почти всеки човек си е задавал, в определени моменти, следните въпроси: "Как трябва да възпитавам децата си?", "Защо правя това или онова?", "Как трябва да се отнасям със съпруга/съпругата си в тази или онази ситуация?" ...и ето тук е мястото на психохигиената. Всички ние се сблъскваме с конфликти, проблеми и трудности във взаимоотношенията със себе си, с партньора ни, с приятелите и накрая с нашите цели в живота. Ето защо се нуждаем от нови гледни точки, нови методи, които са и практични, и ефективни. Здрава личност е не този, който няма проблеми, а този, който е в състояние да ги решава сам, когато те се появят.
2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Позитивна Психотерапия


Уеб дизайн & SEO: Varnaweb.bg