Работа с деца - Психотерапевт Галина Минчева, Варна
ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС:
тел: +359 889 203142
Варна, ул.Христо Самсаров №9
   Дейности

   Полезни Статии

Работа с деца

   Играта е вид дейност, съпроводена със силни и динамични емоционални преживявания, същността на която се състои във възпроизвеждане и усвояване от детето на предметите и техните отношения и на поведението на възрастните и техните взаимоотношения. Символната функция е непрестанно будна в човешкото същество, което разгръща интелигентността за себе си, за заобикалящият го свят и за другите посредством игрите с предмети. Тя изгражда мрежа от аналогии с конкретната действителност на телесния и мисловен опит за справяне и общуване. Да бъдеш, да имаш, да правиш, да вземаш, да даваш, да обичаш, да мразиш, да живееш, да умираш - всички тези глаголи добиват смисъл единствено посредством играта. Тези и без съмнение много други, биха останали само мисловни абсракции и сетивни образи, ако детето не е могло да играе.

    Детската игрова терапия представлява изследване посредством игра на затруднението или симптома, възникнал в ежедневието на детето. Изследват се съществуващите взаимоотношения на детето с другите около него, изясняват се причините за възникналите затруднения и се постига тяхната корекция. При детската игрова терапия е желателно участието на родителя, като се акцентира върху способностите и постиженията на детето. Игровата терапия е подходяща за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Психотерапевтът е медиатор в разиграването на чувства, отношения и преживявания. В кабинета на психотерапевта, детето се чувства свободно да изрази себе си, да разкрие собствената си представа за реалност, защото чрез играта, то се научава да бъде и живее както със себе си, така и с другите.
    При по-големите деца, както и при тийнеджърите основна форма на психотерапевтична помощ е разговорът.


Цена на индивидуална сесия
(с продължителност 60 мин) - 40 лв. 2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Работа с деца