Да се опитаме да разберем агресията… - Психолог Галина Минчева - Варна

tel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

   Дейности

   Полезни Статииtel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

Да се опитаме да разберем агресията…

   Откъде ли идва агресията и по-специално нейната негативна форма – насилието? В съвременното ни общество най-често се пораждат догадки, че именно модерните възможности на техниката, са причината за нарастването на агресията. Това, че човек може да бъде брутален е безспорно, но дали в хода на развитието си е станал по-брутален? Вината се търси също и при наследствените фактори – в смисъл на вродено агресивно поведение, но особено убедителни са защитниците на тезата, че агресията се придобива, отвън, от образованието и обществото. Също така се подхвърлят и доказателства за проява на агресия от хормони и структури на централната нервна система.
Всичко това не може да обясни цялото. Съществува такова изобилие от области и изследователски направления, че вече броя им буди подозрение. От генетици, биолози, лекари, антрополози до социолози. Не трябва да пропускаме и теолози, философи, както и учени в областта на комуникациите. Т.е. едва ли има някой, който да не иска да каже нещо по въпроса!

   Изследователи от областта на биологията се опитват да докажат, че човекът е хищник, с други думи насилието е негова наследствена същност. Агресията е инстинкт – казват други. Разрушителната агресия, те разглеждат като дефектна функция на този инстинкт. Друго мнение, е че поведението се усвоява. По принцип децата се възпитават с агресивни методи дори и заради това да не станат агресивни. Парадоксално е да се възпитава чрез насилие в ненасилие. Винаги това, което се цели да се втълпи (с пердах) или да опротивее(посредством страдание), оставя след себе си, освен синини върху тялото и душата, най-вече посланието, че именно боят е възможността да постигнеш желаната реакция.
  Думата „агресия“ произхожда от латинската aggredi, което означава пристъпвам, нападам – първоначално е звучала неутрално. За разлика сега е натоварена изцяло с негативен смисъл. Тази едностранчивост заслужава да се погледне по отблизо.

  Агресията е жизнено важна сила и енергия, необходима ни да прозрем един по-висш ред на нещата. Началото, което винаги се нуждае от агресивна енергия, е всъщност нещо хубаво. Без агресия не би могло да започне нищо ново, първият импулс по необходимост е агресивен. Като се тръгне от научния мит за първичния взрив мине се през естественото разпукване на ледовете и агресивната енергия на пролетта, когато милиарди пъпки разкъсват обвивките си, милиарди кълнове по брутален начин пронизват майката земя – новият цикъл не би могъл да започне без агресивния принцип. И се стигне до проникването при сексуалния акт, което е агресивно, раждането – също! Дали харесваме този принцип на агресивната енергия или не, той съпътства всяко начало. И колкото по-безпрепятствено се остави да действа, толкова по-лесно става началото.
  Един смел живот е изпълнен с принципа на агресията, който кове желязото докато е горещо и се бори за решение, живее с него. Към големите предизвикателства в живота трябва да се пристъпи смело и уверено. Всеки човек има нужда от известна агресия, за да тръгне към другите и така да следва предопределението си. Една връзка винаги изисква смелост и целенасочена сила – от нейното пораждане до приключването й. При протичането й са нужни агресивни сили, за да се развива тя жива и вълнуваща, изпълваща и подпомагаща растежа. Когато трябва да се извършат радикални промени или когато се касае за смели първи стъпки и преодоляване на граници, без енергията на агресивния принцип няма шанс за успех!

  Всички опити да се изключи агресията водят до нейните неразрешени форми на проявление (напр. насилието). Колкото повече се потиска агресията, толкова повече се изражда в проявата си. Ето защо е важно при децата да се търсят естествени вентили на тази енергия, която е необходима и през целия живот ще им е необходима. Например такъв естествен вентил си остава спорта.
  Едно такова, макар и бегло, разбиране на агресивната енергия ни е необходимо и полезно, за да придобием смелост и ангажираност, инициатива и сила за първи стъпки. Защото себеутвърждаването, самоопределянето и следването на собствения ни житейски път са цели, за които си струва да се борим.

2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Да се опитаме да разберем агресията…