За мен - Психотерапевт Галина Минчева, Варна
ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС:
тел: +359 889 203142
Варна, ул.Христо Самсаров №9
   Дейности

   Полезни Статии

За мен

       
         
 Здравейте, аз съм Галина Минчевамагистър психолог и сертифициран Позитивен Психотерапевт. Интересът ми към науката Психология се зароди още през ученическите ми години. В началото беше любознателността ми за това как функционира психиката, как се формират различни нагласи и вярвания у човека, които водят до определено поведение. По време на обучението си в специалност "Психология" към Велико Търновския Университет, формирах първия етап от познанието си, т.е. знаех вече за причинно-следствените връзки и закономерности в човешката психика. След придобиване на образователната степен магистър психолог продължих с втория етап от развитието си, а именно да се обуча в метода на Позитивната Психотерапия. През този втори осем годишен период натрупах познания за дълбинните процеси в психичната дейност и умения за психотерапевтично въздействие. Това беше и етапа, през който обогатих теоретичните си познания с практика и работа под супервизия, важни за изграждането ми като специалист. И не на последно място последва етапа на Психотерапевтична практика, който се препокрива с предишния, силно зареден e с вярата ми, че психотерапевтичната помощ е най-висшата форма на социално учене. Тя е разширяване на целите и постигане на желаната идентичност на човека такава, каквата му е нужна за щастлив и удовлетворен живот.ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
   
 • 2006г. завърших специалност "Психология", към Великотърноския Университет "Св.св. Кирил и Методи" - Магистър психолог
 • През периода 2006- 20011 год. придобих квалификации към Институт по Позитивна Психотерапия-гр. София, в следните терапевтични направления:
 1. Игрова терапия при детски страхове;
 2. Игрова терапия при деца с хиперактивен синдром;
 3. Семейна игрова терапия, работа с родители;
 4. Приказна терапия
 5. Социална интелигентност при деца и юноши;
 6. Емоционална интелигентност за деца;
 7. Консултиране в училищна среда;
 8. Символика в детската рисунка;
 • 2011-2018 год. - Обучих се в Базово и Майсторско ниво за работа с метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия към Дружеството по Позитивна Психотерапия в България, Сертифициран Позитивен Психотерапевт. 
Клиничен опит
Училищен Психолог - през учебната 2011/2012 год. в СОУ "Пейо Яворов"-гр.Варна, работа с деца от 1 до 12 клас;
Психотерапевтична частна практика от 2013 г.- до сега - индивидуална психотерапия, групова психотерапия. консултация на родители, работа с деца и юноши.

Членство
Дружество по Позитивна Психотерапия в България - колективен член на Българската асоциация по Психотерапия, асоцииран член на EAP, WAPP

                            
  
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
За мен