Групова терапия - Психолог Галина Минчева - Варна

tel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

   Дейности

   Полезни Статииtel: +359 889 203142
e-mail: gal_mincheva@abv.bg

Групова терапия

    Груповата терапевтична работа дава възможност на участниците да опознаят себе си, да експериментират с поведенчески модели и да срещнат различни гледни точки. Групата им помага да усетят силните си страни и да открият конфликтните си потенциали. На индивида се дава възможност сам да разкрие себе си и да се осъществи, тъй като всеки разполага с необходимите предпоставки за това. В групата участниците се чувстват пълноценни личности, които са изслушвани внимателно, имат възможността свободно да развиват идеите си и могат да повлияват процеса на вземане на решения в тренинга. Основното предназначение на груповите тренинги е човек да се самопознава и развива, да се учи да разбира другия и да влиза в контакт с него. А принципът на учене, чрез опита в групата (living learning) е от изключително важност и почива на убеждението, че ученето не се основава само на познавателно (когнитивно) ниво, но включва и емоционалното преживяване (емоционално ниво) и активно участие в поставените задачи (социално ниво на поведение).

ENCOUNTER  (Групи за срещи)
   Енкаунтер е понятие станало известно благодарение на Карл Роджърс. За първи път се среща при Джейкъб Морено, основател на психодрамата и социометрията, пионер в груповата психотерапия, през 1914г. в заглавието на неговата книга „Покана за среща”. Тази форма на тренинга е най-популярна, тъй като всеки може да участва. Енкаутерът отговаря на потребността на много хора от общност, на потребността да споделят собствените си проблеми с другите или просто да говорят от сърце.2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Групова терапия